Psychologische zorg tijdens covid

Ik vind het belangrijk dat zorg beschikbaar en bereikbaar is, juist ook in deze tijd. Dit betekent o.a. voor mijn praktijk dat een behandeling face-to-face kan plaats vinden, met inachtneming van de RIVM-richtlijnen en mits we de veiligheid van jou en mij voldoende kunnen waarborgen. Mocht er aanleiding toe zijn, kan de behandeling ook middels (beeld)bellen plaatsvinden.

Om de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden, volg ik de richtlijnen van het RIVM:

  • Er is ruime aandacht voor handhygiëne (wassen, desinfectie);
  • We zullen geen handen schudden;
  • We zullen minimaal 1,5 meter afstand houden;
  • Kom waar mogelijk alleen op de afspraak;
  • Ik zal je geen drinken aanbieden, je mag wel zelf wat meenemen;
  • Kom niet te vroeg, neem plaats in de wachtruimte en desinfecteer je handen;
  • Ik zal de ruimte voldoende ventileren;
  • Ik zal de kamer goed schoonhouden en contactpunten extra desinfecteren;
  • Ik zal zelf deuren open en dichtdoen;

1. Heeft u koorts (>38.5 graden) of de afgelopen 48 uur koorts gehad?
2. Heeft u sinds kort last van benauwdheid in rust of bij lichte inspanning? (niet passend bij bekende chronische luchtwegklachten of hooikoorts)
3. Heeft u sinds kort last van spierpijn in rust of bij lichte inspanning? (niet passend bij bijwerkingen van medicatie)
4. Voelt u zich op dit moment lichamelijk ziek of ellendig in rust of bij lichte inspanning?
5. Heeft u last van hoesten? (niet passend bij roken, bekende chronische luchtwegklachten of hooikoorts)
6. Heeft u last van keelpijn?
7. Heeft u last van neusverkoudheid: snotteren, niezen, loopneus of verstopte neus? (niet passend bij bekende chronische luchtwegklachten of hooikoorts)
 8. Heeft u last van recent ontstane onverklaard smaak en/of reukverlies (ook zonder neusverkoudheid)?
9. Heeft u sinds kort last van extreme vermoeidheid?
10. Heeft u last van pijn achter de ogen?
11. Heeft u op dit moment last van (onverklaarde) diarree?
12. Heeft u een huisgenoot/partner met een bewezen of verdachte coronabesmetting?

Beroepscode

Als GZ-psycholoog volg ik de Beroepscode voor psychologen. In de Beroepscode voor psychologen (opgesteld door het NIP) staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels die aan het beroepsmatig handelen van een psycholoog worden gesteld. Je kunt hem via onderstaande link inzien:

Privacy

Als GZ-psycholoog heb ik mijn beroepsgeheim. Dat betekent dat alles wat je met mij bespreekt strikt vertrouwelijk is. Van de behandeling worden aantekeningen bijgehouden in een elektronisch dossier. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldig onderzoek te doen. De wet verplicht ons om de dossiers vijftien jaar te bewaren. Jouw dossier is niet voor derden toegankelijk.


Bij een verwijzing door een huisarts is het gebruikelijk dat ik na afloop van de intake een brief stuur, zodat hij/zij op de hoogte is van de diagnose en het behandelplan. Gedurende en na afloop van de behandeling stuur ik vervolgens een beknopt verslag van het beloop van de behandeling. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, verzoek ik je dit kenbaar te maken. Dan wordt deze informatie niet verstuurd.
Informatie aan derden, zoals het UWV of een bedrijfsarts, wordt alleen schriftelijk gegeven en uitsluitend na jouw schriftelijke toestemming.

Klachtenregeling

Als je een klacht hebt of ontevreden bent over de behandeling bij mij, nodig ik je uit om dit met mij te bespreken. Als het niet lukt om dit samen op te lossen, kan contact gezocht worden met het NIP (Nederlands Instituut voor psychologen). De klacht kun je indienen bij Klacht&Company via nip@klachtencompany.nl. met onderstaande klachtenformulier:

Kwaliteitsstatuut

In het kwaliteitsstatuut staat o.a. hoe de psycholoog werkt, met welke disciplines zij samenwerkt, hoe de privacy is gewaarborgd, waar mensen met klachten terecht kunnen, en hoe zij nascholing en intervisie en kwaliteitsevaluatie verzorgt.

Het statuut is momenteel alleen nog in te zien op de praktijk en binnenkort met een link op deze website.

Download hier gratis het zelfhulp e-book "22 vragen aan een psycholoog":

Oorspronkelijk bedoeld voor mensen op een wachtlijst in de GGZ, maar momenteel voor iedereen waardevol die eerst zelfonderzoek wil doen voordat je naar een psycholoog gaan. Geen boek over problemen, maar over oplossingen, geschreven vanuit de Positieve Psychologie. Een stroming die ik ook hanteer in al de gesprekken. in mijn praktijk.