Tarieven & vergoedingen

Contractvrij

De kwaliteit van behandeling staat bij mij altijd voorop. Daarom heb ik geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten. Op deze manier ben ik vrij cliënten aan te nemen (waar iemand ook maar verzekerd is) en kan ik behandeling op maat bieden, zonder beperkt te worden door omzetplafonds en dus nooit mensen hoef te weigeren. Voor meer informatie over contractvrije psychologen verwijs ik je naar: https://contractvrijepsycholoog.nl/.

Directe facturen

Omdat ik geen contracten met zorgverzekeraars heb, stuur ik de factuur rechtstreeks naar jou, begin van de maand volgend op de sessie. Jijzelf declareert vervolgens de factuur bij je zorgverzekeraar.
Afhankelijk van hoe je verzekerd bent, krijg je vervolgens de factuur geheel of gedeeltelijk vergoed van je zorgverzekeraar.

Als je een ‘echte’ restitutiepolis hebt, krijg je 100% van de ongecontracteerde zorg vergoed door de verzekering. Heb je een naturapolis dan krijg je minder. Hoeveel minder, dat is afhankelijk van je polis. Gebruikelijk is dat ongeveer 75% wordt vergoed.

Neem contact op met jouw verzekeraar
Het is belangrijk om van tevoren contact op te nemen met jouw verzekeraar, zodat je precies weet waar je aan toe bent en niet voor onaangename verrassingen komt te staan.
Ervaring leert dat het vaak loont om bij zorgverzekeraars die minder dan 75% vergoeden aan te dringen op een hogere vergoeding. Dit is namelijk wettelijk vastgesteld.
Een voorwaarde om je behandeling (gedeeltelijk) vergoed te krijgen, is een verwijsbrief van je huisarts.

Let op: enkele zorgverzekeraars hebben als voorwaarde dat voorafgaand aan de behandeling een machtiging wordt ingediend, waarna ze bekijken of en/of hoeveel ze van de behandeling gaan vergoeden.

Mogelijk kun je de behandeling vergoed krijgen via je werkgever, het UWV of overige instanties. Voor meer informatie over deze mogelijkheden die je contact op te nemen bij desbetreffende organisatie.

Indien je een behandeling wilt waar geen DSM diagnose code voor nodig is en jezelf wilt verwijzen zonder tussenkomst van je huisarts kun je kijken op mijn tarieven voor coaching of relatietherapie (partnerrelatiegesprekken worden sinds 2013 niet meer vergoed door de basiszorgverzekering). Deze kosten van therapie zijn dus voor eigen rekening. Een waardevolle investering in jezelf, je relatie of je gezin. Met het voordeel dat er geen wachtlijsten zijn, dat er geen diagnose word gesteld en dat het eigen risico niet word aangesproken.

Generalistische Basis GGZ behandeling

Eigen risico

Denk eraan dat je bij vergoeding via de zorgverzekeraar altijd een eigen risico dient te betalen van €385,- per jaar. Indien je een hoger eigen risico hebt afgesproken met jouw zorgverzekeraar kan dit bedrag hoger zijn.

tarieven volgens het NZA 2024

(inclusief voorbereidingstijd en administratie)

Kennismakingsgesprek (20 min):  gratis

Intakegesprek/diagnostiek (60 min): €183,44
Behandelgesprek regulier (45 min): €135,89
Behandelgesprek 60 min: €161,46

Behandelgesprek 90 min: 242,76

Niet-basispakket zorgconsult*: €124,16

Relatiegesprekken*: zie tarief coaching

vergoedingen

Verder is het van belang te weten dat voor de wet geregeld is dat iedereen benodigde zorg zou moeten kunnen betalen, het zogenaamde hinderpaalcriterium. Hier vind je meer informatie over het hinderpaalcriterium.

*dit tarief is van toepassing wanneer de zorg niet tot het basispakket van de zorgverzekering hoort.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen restitutiepolissen, combi-polissen en naturapolissen. Deze link kan je eventueel helpen bij je keuze. Let op: verzekeraars hanteren een verschil tussen het NZA-tarief en het ‘marktconforme tarief’. Dit laatste ligt vaak (een stuk) lager dan het tarief wat volgens de Nederlandse Zorgautoriteit passend is (het NZA-tarief).

Individuele Coaching & Relatiegesprekken

Tarieven* coaching (geen diagnose of verwijzing van huisarts nodig en geen aanspraak op eigen risico)

Kennismakingsgesprek 20 minuten: gratis
Intake ind. Coaching van 60 minuten: €100,-
Coachingsessie van 45-60 minuten: €115,-
Coachingpakket, bestaande uit een intake en 6 sessies: €700,-

Intake Relatietherapie (60 min): €125,-

Relatiegesprekken regulier (45-60 min): €115,-

Relatiegesprekken lang (75-90 min): €184,50

Relatie therapie pakket (intake en 6 sessies): €800,-

*Deze tarieven zijn vrijgesteld van BTW

Tarief “no show” 2023

Als een afspraak niet door kan gaan, dien je dit altijd 48 uur van te voren te melden. Dit kun je telefonisch doen (voicemail inspreken kan) of door een e-mail te sturen naar info@lichterlevenpsycholoog.nl. Een afspraak op maandag dien je de vrijdag ervoor vóór 12.00 uur afgezegd te hebben.
Indien je te laat bent met afmelden of je verschijnt niet op de sessie zónder afmelding, ben ik genoodzaakt €50,- in rekening te brengen. Dit bedrag kun je niet declareren bij je zorgverzekeraar.

U bent van harte welkom in de praktijk, neem contact met mij op voor een afspraak & neem vandaag de eerste stap naar een lichter leven!